VIBM: Chi bộ 4 - Đảng bộ VIBM tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 26/12/2019 09:32
Ngày 25/12/2019, Chi bộ 4 - Đảng bộ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Văn Liễu - nghiên cứu viên của thuộc Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh.

Chưa có ảnh

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Huynh - Phó Bí thư Đảng ủy -Phó Viện trưởng VIBM và các đảng viên chi bộ 4 - Đảng bộ VIBM. Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm và đúng quy định.


Đồng chí Hoàng Lê Anh – Bí thư Chi bộ 4 đã đọc Quyết định của Đảng bộ Bộ Xây dựng về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Văn Liễu vào Đảng bộ VIBM. Sau lời tuyên thệ của quần chúng Nguyễn Văn Liễu, đồng chí Bí thư chi bộ 4 đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới; đồng thời phân công đảng viên trong chi bộ giúp đỡ đồng chí đảng viên mới tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức khi hết thời gian dự bị theo quy định.

Tại buổi Lễ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Huynh đã ghi nhận những cố gắng phấn đấu của đồng chí đảng viên mới, nhấn mạnh vai trò của Đảng và trách nhiệm của đảng viên trong công cuộc phát triển đất nước. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư cũng giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên chi bộ 4 trong thời gian tới cần tích cực phấn đấu nhiều hơn nữa, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất người cộng sản theo gương những đảng viên đi trước, thực hiện tốt những nhiệm vụ của người đảng viên và đóng góp tích cực cho sự vững mạnh của Đảng bộ VIBM.


Phòng KHKT&HTQT