Tuyển tập các công trình nghiên cứu Khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 2015-2019

Ngày 23/12/2019 03:31
Cuốn sách “Giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 2015 - 2019” là tài liệu trình bày các kết quả nghiên cứu KHCN của Viện Vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2015 - 2019.

Chưa có ảnh

Cuốn sách gồm thông tin tóm tắt của 70 bài báo được trình bày trong 5 phần:

- Công tác quy hoạch, phát triển vật liệu xây dựng;

- Công tác điều tra, khảo sát phục vụ quản lý nhà nước;

- Công tác biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn;

- Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gồm các lĩnh vực: 

+ Xi măng và Bê tông; 

+ Gốm sứ, Thủy tinh và Vật liệu chịu lửa; 

+ Vật liệu hữu cơ và Hóa phẩm xây dựng; 

+ Tái chế phế thải làm vật liệu xây dựng và xử lý môi trường,

- Tư vấn chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật.

Phần cuối cuốn sách trình bày Danh mục đề tài, dự án KHCN do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2019.

>> Mời Quý vị xem toàn văn các bài báo tại đây

Các bài báo được giới thiệu trong cuốn sách này là thành quả lao động KHCN của toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Vật liệu xây dựng trong 5 năm qua. Nhiều nghiên cứu đã tập trung điều tra, khảo sát, xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển ngành và các địa phương, góp phần quan trọng vào công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng. Đồng thời, các nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện đã gắn với phát triển các loại vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, tái chế phế thải, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên để đóng góp vào sự phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng và phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Nhân dịp này, Viện Vật liệu Xây dựng xin chân thành cảm ơn Bộ Xây dựng, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã đồng hành cùng Viện Vật liệu xây dựng trong suốt 50 năm qua.

BAN BIÊN TẬP