Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 05/12/2019 09:49
Viện Vật liệu xây dựng chúc mừng Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Viện với đề tài “Nghiên cứu chế tạo gạch xây không nung hệ Geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai – Lâm Đồng”.

Chưa có ảnh

​Luận án nghiên cứu các tính chất của bùn đỏ và các loại vật liệu thành phần khác; ảnh hưởng của nồng độ kiềm, nhiệt độ, điều kiện áp suất cao đến độ hòa tan của oxit silic và oxit nhôm trong nguyên liệu; ảnh hưởng của vật liệu, điều kiện dưỡng hộ đến cường độ, hệ số hóa mềm, độ PH và kiềm dư của geopolymer; các tính chất của geopolymer như: phát triển cường độ theo thời gian, khối lượng thể tích, độ hút nước, độ thấm nước, khả năng bám dính với vữa, cường độ khối xây; hiệu quả kinh tế sử dụng gạch geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai Lâm Đồng.

Luận án gồm có 5 chương:  Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng bùn đỏ trong chế tạo geopolymer; Chương 2. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Nghiên cứu chế tạo gạch xây không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai; Chương 4. Các tính chất của gạch xây không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai; Chương 5. Quy trình công nghệ, ứng dụng thử nghiệm và hiệu quả kinh tế; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo và phụ lục. Luận án đã đạt được một số kết quả cụ thể: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ của nhà máy Alumin Tân Rai và tro bay nhà máy nhiệt điện nội bộ Tân Rai chế tạo gạch không nung hệ geopolymer theo công nghệ chưng áp với mác cường độ nén M10, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho khối xây; Xác lập được quy luật ảnh hưởng của nồng độ dung dịch kiềm, nhiệt độ, áp suất và thời gian dưỡng hộ ảnh hưởng tỷ lệ thuận với tỷ lệ hòa tan oxit silic của bùn đỏ và tro bay khi chưng áp;...

Ngày 30/11/2019, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng (KHCNXD), đã họp đánh giá luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang. Hội đồng kết luận, Luận án của Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang phù hợp với chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309; không trùng lắp với các công trình đã công bố trong và ngoài nước. Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và kiến nghị Viện KHCNXD công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang.


Phòng KHKT-HTQT