Vibm: họp báo cáo tổng kết đề tài “nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng sử dựng vật liệu xây không nung“

Ngày 25/07/2019 10:44
Chiều ngày 24/07/2019 Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung” do TS. Vũ Hải Nam làm chủ nhiệm, TS. Lưu Thị Hồng – Phó Viện trưởng VIBM làm chủ tịch hội đồng cùng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hội Bê Tông, Viện IBST và trường đại học Xây dựng.

Chưa có ảnh

Việc phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) nói chung, gạch bê tông, gạch bê tông nhẹ nói riêng vào các công trình xây dựng hiện nay ở Việt Nam là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường, phù hợp với định hướng phát triển đất nước bền vững, đặc biệt hướng tới cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời giảm dần gạch đất sét nung, xoá bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò vòng cải tiến sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than, dầu, khí) và lò đứng liên tục sản xuất gạch đất sét nung (GĐSN). Việc phát triển VLXKN đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, trong quá trình đưa các sản phẩm vật liệu này vào sử dụng trong công trình xây dựng, không ít thách thức được đặt ra cần phải xử lý, trong đó đặc biệthiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng. Điều này đã cản trở rất lớn đến việc sử dụng VLXKN vào các công trình xây dựng trong thực tế. Do đó việc nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng này rất quan trọng và có tính cấp thiết lớn để đảm bảo chất lượng khối xây sử dụng VLXKN và đẩy mạnh hơn nữa VLXKN này trong thực tế.

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm đề tài và lắng nghe các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy báo cáo của đề tài đã cung cấp đầy đủ số liệu, nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến nhiệm vụ, bao gồm “Đề xuất giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng nứt, thấm của các công trình xây dựng sử dụng gạch nhẹ, gạch bê tông”.

Hội đồng khoa học công nghệ VIBM đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện đề tài, đặc biệt là chủ nhiệm đề tài và nhất trí thông qua báo cáo trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng.

VLXD