VIBM: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm

Ngày 19/07/2019 05:52
Ngày 18/7/2019, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn bạc đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Chưa có ảnh

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, ông Phạm Văn Bắc – Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, ông Đàm Đức Biên – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ - Môi trường và Vụ Vật liệu xây dựng cùng tập thể Ban Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Viện Vật liệu xây dựng.

Thay mặt VIBM, Viện trưởng Lê Trung Thành đã báo cáo tóm tắt và đánh giá kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2019 về các hoạt động: nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, dịch vụ và các hoạt động khác. Đồng thời, Viện trưởng cũng trình bày kế hoạch, phương hướng hoạt động để kịp tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng qua, VIBM đã tham gia tích cực vào công tác phục vụ quản lý Nhà nước như thực hiện các dự án chiến lược phát triển VLXD; đề án Quy chuẩn, tiêu chuẩn; các chương trình trọng điểm quốc gia về VLXD; kiểm định chất lượng VLXD, cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm VLXD sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Đối với các hoạt động dịch vụ, nhìn chung các đơn vị có doanh thu cao hơn cùng kỳ năm 2018, giá trị doanh thu đạt hơn 30% so với kế hoạch đã đặt ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý theo chức năng, nhiệm vụ luôn phục vụ và hỗ trợ kịp thời các yêu cầu của đơn vị chuyên môn và các hoạt động khác của VIBM. Đồng thời, công tác đào tạo nhân lực vẫn được VIBM quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ viên chức nâng cao năng lực chuyên môn và ngoại ngữ.

Trong 6 tháng cuối năm, VIBM sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, mở rộng và phát triển thị trường cho các lĩnh vực hoạt động của VIBM, cũng như đẩy mạnh công tác tìm kiếm hợp đồng dịch vụ để đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả và những nỗ lực của VIBM đã đạt được trong 6 tháng đầu năm qua. Tuy nhiên, Viện vẫn cần tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để giữ vững vai trò là trung tâm nghiên cứu và kiểm định hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực VLXD. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ cần thực hiện để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập VIBM.

Có thể nói trong 6 tháng đầu năm 2019, VIBM đã không ngừng phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và tích cực mở rộng, phát triển một số hoạt động khác của VIBM. Trong 6 tháng cuối năm, VIBM sẽ tiếp tục cố gắng và chủ động hơn nữa trong mọi công tác và hoạt động, là cơ sở để VIBM tăng cường hội nhập và khẳng định vị thế của VIBM tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:Trung tâm Thông tin