Công văn số 516/VLXD-XMBT: Cung cấp thông tin về sản xuất và sử dụng cát cho bê tông và vữa

Ngày 16/07/2019 11:58
Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao nhiêm vụ rà soát, xác định cân đối cung cầu cát, sỏi xây dựng trong nước; tăng cường hướng dẫn sản xuất và sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên trong xây dựng;... Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng giao cho Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) thực hiện nhiệm vụ điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên phạm vi cả nước và đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên. Sản phẩm của nhiệm vụ là dự thảo "Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên cho sản xuất bê tông và vữa xây dựng".

Để thực hiện nhiệm vụ trên, VIBM đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp một số thông tin liên quan đến tình hình sản xuất, sử dụng cát tự nhiên và cát nghiền trên địa bàn; các thuận lợi, khó khăn và kiến nghị của địa phương nhằm giải quyết các khó khăn về thiếu hụt cát tự nhiên, tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa xây dựng. >> Quý cơ quan có thể xem và tải Công văn số 516/VLXD-XMBT; Mẫu Phiếu điều tra

Phiếu điều tra đề nghị gửi về VIBM trước ngày 30/8/2019 theo địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi thông tin trao đổi đề nghị Quý cơ quan liên hệ:

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Xi măng và Bê tông - VIBM
ĐT: 0913247479
Email: doan.vibm@gmail.com

Kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm, hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng.

Trung tâm Thông tin

Tags: Thông báo