Vật liệu chịu lửa và chống cháy

Ngày 16/09/2014 03:28

Chưa có ảnh

Giám sát thi công xây dựng lò quay - Dự án xi măng Bút Sơn II, Hoàng Thạch III