VIBM làm việc cùng JICA và Công ty SUZUKEN KOGYO về xử lý và tái sử dụng rác thải xây dựng

Ngày 26/03/2019 06:06
Ngày 25/3/2019, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA - Janpan International Cooperation Agency) và công ty Suzuken Kogyo để cùng thảo luận về công nghệ, thiết bị xử lý chất thải xây dựng và thực trạng xử lý, tái sử dụng chất thải xây dựng ở Việt Nam.

Chưa có ảnh

Toàn cảnh buổi làm việc tại VIBM

Trong buổi thảo luận, chuyên gia của Suzuken Kogyo đã giới thiệu về công nghệ và thiết bị xử lý chất thải xây dựng mà đã được ứng dụng để xử lý rác thải ở các khu vực bị sóng thần tàn phá tại Nhật Bản. Trong công nghệ này, rác thải xây dựng được phân loại thành  các nhóm riêng (plastic, gỗ, bê tông, đất…), sau đó từng loại rác sẽ được xử lý theo quy trình riêng. Các thiết bị chính bao gồm hệ thống sàng rung phân loại, hệ thống máy đập, nghiền. Công suất xử lý có thể đạt tới 100-150 tấn/giờ. Chuyên gia của Suzuken Kogyo cũng trao đổi những kinh nghiệm trong công tác xử lý, tái sử dụng chất thải xây dựng tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, chuyên viên của JICA cũng đã giới thiệu chính sách của chính phủ Nhật Bản thể hiện sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề môi trường. Chính phủ Nhật Bản đã chia ra 5 quá trình để có chính sách hỗ trợ phù hợp như: hợp lý hóa sản xuất và tiêu thụ, hợp lý hóa việc phát sinh và xả thải, cải tiến quá trình thu gom và vận chuyển, khuyến khích xử lý trung gian, tái chế, tái sử dụng và cải tiến quá trình xử lý chôn lấp.

VIBM cũng trao đổi tình hình xử lý, tái sử dụng ở Việt Nam, đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong việc xử lý, tái sử dụng ở Việt Nam.

Qua buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin hữu ích trong lĩnh vực xử lý, tái sử dụng chất thải xây dựng. Hai bên sẽ tiếp tục có những buổi thảo luận, hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực này trong tương lai.

Trung tâm Thông tin