VIBM làm việc với Công ty HINODE – Nhật Bản về tiêu chuẩn nắp hố ga và ống khoan kích ngầm

Ngày 04/03/2019 09:10
Sáng ngày 28/02/2019, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã có buổi làm việc với các chuyên gia HINODE – Nhật Bản để cùng thảo luận xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nắp hố ga và ống khoan kích ngầm.

Chưa có ảnh

Tiếp nối thành công của buổi làm việc trước, VIBM và HINODE tiếp tục cùng nhau trao đổi và thảo luận về vấn đề tiêu chuẩn nắp hố ga và ống khoan kích ngầm.

Trong buổi thảo luận, các chuyên gia của HINODE đã đề cập thêm các vấn đề về việc phản ánh tiêu chuẩn EN đã cải biên vào tiêu chuẩn TCVN, cung cấp thông tin nội dung tiêu chuẩn JIS đã cải biên, đề xuất cải biên sách đỏ (có phản ánh tiêu chuẩn JIS). Đặc biệt, các chuyên gia Nhật cũng lần đầu tiên chia sẻ về kỹ thuật ống khoan kích ngầm.

TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc Việt Nam gặp phải khi áp dụng tiêu chuẩn này và đưa ra đề nghị sửa đổi tiêu chuẩn đề phù hợp với thực trạng tại Việt Nam.

Buổi thảo luận diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác đề cập những vấn đề chuyên sâu hơn. Hai bên hứa hẹn sẽ còn tiếp tục có những buổi thảo luận về tiêu chuẩn trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin