Họp Báo cáo đề tài Nghiên cứu sử dụng xi măng hàm lượng clanhke <60%

Ngày 04/12/2018 06:04
Ngày 3/12/2018 Hội đồng khoa học công nghệ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu sử dụng xi măng hàm lượng clanhke <60% cho chế tạo bê tông và bê tông cốt thép làm việc trong môi trường xâm thực CO2, SO42- và nước biển” do ThS. Nguyễn Văn Hoan làm chủ nhiệm. TS. Lưu Thị Hồng - Phó Viện trưởng VIBM làm chủ tịch Hội đồng cùng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các Hội vật liệu, trường Đại học, Viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Để đáp ứng sự biến đổi khí hậu, môi trường cũng như nhiệm vụ Nhà nước giao trong việc xây dựng các công trình ngoài biển phục vụ khai thác nghiên cứu biển, nhóm đề tài đã nghiên cứu chuyên sâu vấn đề trên và có được kết quả nhất định.

Sau phần trình bày của chủ nhiệm dự án và nghe các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy nhóm đề tài đã thu thập được số liệu khá đầy đủ để làm căn cứ cho việc báo cáo, bao gồm: tổng quan, nội dung, phương pháp, vật liệu sử dụng, kết quả. Bên cạnh đó Hội đồng cũng chỉ ra những thông tin cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện báo cáo.

Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm nghiên cứu dự án, thông qua bản báo cáo "Nghiên cứu sử dụng xi măng hàm lượng Clanhke <60% cho chế tạo bê tông và bê tông cốt thép làm việc trong môi trường xâm thực CO2, SO42- và nước biển" trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng.

 

Trung tâm Thông tin