Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm

Ngày 04/08/2018 09:21
Ngày 3/8/2018, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018. TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng chủ trì Hội nghị với sự tham dự của các cán bộ, viên chức chủ chốt của VIBM.

Chưa có ảnh

Hội nghị đã tập trung phân tích và thảo luận trên các kết quả hoạt động của VIBM trong 6 tháng đầu năm 2018, trong đó phân tích rõ các mặt tích cực và các điểm cần khắc phục và tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong giai đoạn cao điểm của các hoạt động xây dựng và nhiệm vụ cả năm 2018. 

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm:

- Viện đã tham gia tích cực vào công tác phục vụ quản lý Nhà nước, như thực hiện các dự án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) cho các tỉnh, thành phố; xây dựng các tiêu chuẩn về VLXD; kiểm định chất lượng VLXD; đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm VLXD sản xuất trong nước và nhập khẩu.

- Viện đã triển khai thực hiện tổng cộng 75 nhiệm vụ KHCN vốn ngân sách, cơ bản đã thực hiện đúng nội dung, tiến độ. Đang hoàn thành thủ tục để tiến hành triển khai theo kế hoạch các nhiệm vụ giao mới năm 2018.

- Hoạt động dịch vụ KHCN được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng ký với các đối tác. Tính đến 30/6/2018, Viện đã ký kết và thực hiện 93 hợp đồng với tổng giá trị 27,8 tỷ đồng.

- Các hoạt động quản lý đã đảm bảo giải quyết kịp thời theo nhu cầu hiện tại của nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác của Viện, đồng thời định hướng cho các hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

- Công tác đào tạo tiếp tục được Viện quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn cho CBVC.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018:

Công tác nghiên cứu KHCN và phục vụ quản lý nhà nước

- Hoàn thành việc ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KHCN, dự án tiêu chuẩn, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và lập Phiếu giao nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các đề tài, dự án giao mới năm 2018. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2018 theo kế hoạch nhằm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Chuẩn bị tốt các nội dung đăng ký nhiệm vụ KHCN vốn ngân sách cho năm 2019.

- Hoàn thành nghiệm thu các Dự án Quy hoạch VLXD đã thực hiện triển khai cho các địa phương.

- Thực hiện tốt công tác phục vụ quản lý nhà nước do Bộ Xây dựng giao và theo yêu cầu của các tổ chức, địa phương.

Các công tác khác: Thực hiện triển khai theo đúng kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Lê Trung Thành biểu dương các đơn vị đã chủ động phối hợp, thực hiện tốt công việc của mình trong suốt thời gian qua và tiếp tục phát huy để hoàn thành mục tiêu năm 2018, góp phần xây dựng VIBM ngày một vững mạnh.

Hội nghị nhất trí thông qua các kế hoạch thực hiện, và quyết tâm nỗ lực, đoàn kết nhất trí hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018 cũng như định hướng phát triển Viện bền vững trong các năm tiếp theo.

Trung tâm Thông tin

Tags: Hội nghị