Nghiệm thu Dự thảo báo cáo Dự án “Phương án điều chỉnh phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 11/07/2018 06:43
Ngày 11/7/2018 Hội đồng Khoa học công nghệ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã họp nghiệm thu Dự thảo báo cáo Dự án “Phương án điều chỉnh phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do KS. Nguyễn Thị Thu Hà làm Chủ nhiệm. TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các Hội vật liệu, trường Đại học, Bộ Xây dựng.

Chưa có ảnh

Phương án điều chỉnh phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) sẽ là thông tin tham vấn, giúp các nhà quản lý địa phương trong công tác điều hành và quản lý đầu tư phát triển sản xuất VLXD tại địa phương, đồng thời là những dự báo định hướng cho các nhà  đầu tư lập các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh VLXD trong các giai đoạn từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đem lại hiệu quả kinh tế cho xã hội và doanh nghiệp phù hợp Luật Quy hoạch ban hành ngày 24/11/2017.

Sau phần trình bày của Chủ nhiệm dự án và nghe các ý kiến phản biện, Hội đồng thảo luận nội dung và nhận thấy Dự thảo báo cáo đã có các số liệu điều tra, thu thập được khá đầy đủ làm căn cứ cho việc lập Dự thảo báo cáo, bao gồm: tình hình kinh tế – xã hội, lợi thế địa lý, tiềm năng tài nguyên khoáng sản có khả năng làm nguyên liệu cho sản xuất VLXD, hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu VLXD; từ đó đưa ra phương án điều chỉnh phát triển hợp lý các chủng loại sản phẩm VLXD chủ yếu như xi măng, vật liệu xây, đá xây dựng, cát xây dựng, bê tông các loại, vật liệu lợp,... đáp ứng nhu cầu xây dựng tại địa phương cũng như khả năng cung cấp cho các tỉnh lân cận và xuất khẩu.

Hội đồng đề xuất trong dự thảo cần phân tích sâu các lợi thế cạnh tranh về tiềm năng khoáng sản, vị trí địa lý, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, định hướng chế biến sâu khoáng sản nâng cao giá trị gia tăng, định hướng phát triển các sản phẩm hiệu quả năng lượng (cách âm, cách nhiệt,…), định hướng phát triển vật liệu cho biển, đảo,… là tiền đề cho việc dự báo phát triển công nghiệp VLXD và chế biến khoáng sản tại địa phương.

Hội đồng cũng đề nghị nhóm dự án cần phân tích chỉ ra những bất cập khi triển khai quy hoạch phát triển VLXD trước đó của tỉnh và cần cập nhật các thông tin để các dự báo được sát thực hơn.  

Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm dự án và nhất trí thông qua Dự thảo báo cáo Phương án điều chỉnh phát triển VLXD tỉnh Phú Yên giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên cơ sở chỉnh sửa và hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng để trình nghiệm thu tiếp theo quy định. 

Trung tâm Thông tin