Họp thông qua Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu làm phẳng sàn – Yêu cầu kỹ thuật” và “Vật liệu làm phẳng sàn – Phương pháp thử”

Ngày 14/06/2018 04:13
Ngày 14/6/2018 Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) họp thông qua Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu làm phẳng sàn – Yêu cầu kỹ thuật” mã số TC 15-17 do ThS. Vũ Ngọc Quí làm chủ nhiệm dự án và “Vật liệu làm phẳng sàn – Phương pháp thử” mã số TC 16-17 do ThS. Ninh Xuân Thắng làm chủ nghiệm dự án. Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Huynh làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu chuyên nghành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Hiện nay các công trình xây dựng đã và đang sử dụng các loại vật liệu phủ sàn để hoàn thiện bề mặt do các đặc điểm ưu việt mà vật liệu này đem lại so với vật liệu lát nền như: thi công nhanh, độ san phẳng cao, độ chịu nén, uốn, chịu mài mòn và bám dính cao. Vật liệu phủ sàn có nhiều gốc khác nhau như xi măng, nhựa tổng hợp, nhựa đường,… được nhập khẩu và sản xuất trong nước. Tuy nhiên loại vật liệu này hiện chưa có tiêu chuẩn quốc gia để kiểm soát. Do vậy cần biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu làm phẳng sàn – Yêu cầu kỹ thuật” và “Vật liệu làm phẳng sàn – Phương pháp thử”.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu làm phẳng sàn – Yêu cầu kỹ thuật” và “Vật liệu làm phẳng sàn – Phương pháp thử” được biên soạn trên cơ sở tham khảo prEN 13813:2017 và BS EN 13892-1÷9.

Phạm vi áp dụng: các tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vật liệu làm phẳng sàn trong nhà và ngoài nhà với gốc xi măng, calcium sulphate, magnesite, mastic asphalt và nhựa tổng hợp và quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại vật liệu phủ sàn này đồng thời quy định phương pháp lấy mẫu, tạo mẫu thử, dưỡng hộ mẫu thử và các phương pháp thử tương ứng.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHCN VIBM nhất trí thông qua các dự thảo nói trên và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng và tiếp tục lấy các ý kiến góp ý của chuyên gia, tổ chức trên website của VIBM http://www.vibm.vn và tiếp đó trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin