Nghiệm thu cấp Viện dự thảo báo cáo dự án: “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và “Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035”

Ngày 14/05/2018 05:14
Ngày 11/5/2018 Hội đồng Khoa học Công nghệ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã họp nghiệm thu dự thảo báo cáo Dự án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” do KS. Nguyễn Thị Thu Hà làm Chủ nhiệm và Dự án “Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035” do ThS. Trần Tuấn Nhạc làm Chủ nhiệm. TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Hiệp Hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng và địa phương.

Chưa có ảnh

Hai dự án Quy hoạch này sẽ là công cụ quản lý nhà nước, giúp các nhà quản lý địa phương trong công tác điều hành và quản lý đầu tư phát triển sản xuất VLXD tại địa phương, đồng thời là những định hướng cho các nhà  đầu tư lập các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh VLXD trong các giai đoạn từ nay đến các năm 2020; 2025; 2030 và 2035 đem lại hiệu quả kinh tế cho xã hội và doanh nghiệp.

Sau phần trình bày của các Chủ nhiệm dự án và nghe các ý kiến phản biện, Hội đồng đã thảo luận các nội dung của báo cáo và nhận thấy nhóm thực hiện đã thu thập được khá đầy đủ các số liệu điều tra, làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, bao gồm: tình hình kinh tế – xã hội; tiềm năng tài nguyên khoáng sản và các nguồn phế thải công nghiệp có khả năng làm nguyên liệu cho sản xuất VLXD; hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu VLXD; từ đó đưa ra phương án điều chỉnh và quy hoạch phát triển hợp lý các chủng loại sản phẩm VLXD chủ yếu như xi măng, vật liệu xây, đá xây dựng, cát xây dựng, bê tông các loại, vật liệu lợp,... đáp ứng nhu cầu xây dựng tại địa phương cũng như cung cấp cho các tỉnh lân cận và khả năng xuất khẩu.

Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện cần phân tích sâu hơn các lợi thế cạnh tranh tại từng địa phương về tiềm năng khoáng sản, vị trí địa lý, khoa học công nghệ và nghiên cứu,… là tiền đề cho việc phát triển công nghiệp VLXD và chế biến khoáng sản tại địa phương.  

Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện và nhất trí thông qua hai bản dự thảo báo cáo trên cơ sở chỉnh sửa và hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng để trình UBND tỉnh Hà Nam & Gia Lai thẩm định và phê duyệt theo quy định. 

Trung tâm Thông tin

Tags: Quy hoạch