Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm việc với VIBM về tình hình triển khai kế hoạch công tác 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Ngày 09/05/2018 02:58
Ngày 8/5/2018, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã đến làm việc tại Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) về tình hình triển khai kế hoạch công tác 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Tham gia buổi làm việc của Thứ trưởng với VIBM có lãnh đạo Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và tập thể Lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của VIBM.

Chưa có ảnh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với VIBM

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã đi thăm Phòng Truyền thống, cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học và kiểm định của VIBM.

Tại cuộc họp với đoàn công tác Bộ Xây dựng, TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM đã báo cáo về các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, phục vụ phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam, các hoạt động khác của VIBM và trình bày tóm tắt chiến lược phát triển VIBM đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Các hoạt động của VIBM đã đóng góp tích cực cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và của các địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp VLXD. Trong những năm vừa qua, VIBM đã thực hiện chuyển đổi hoạt động theo mô hình tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP và đạt được những kết quả tốt. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ đạt khá, luôn đóng góp cho NSNN và có tích luỹ phát triển, thu nhập của cán bộ viên chức và người lao động liên tục được nâng cao.

Năm 2017 các đơn vị thuộc VIBM đã có nhiều cố gắng trong các hoạt động NCKH và hoạt động sự nghiệp có thu tiêu biểu, cụ thể như sau:

- Hoạt động NCKH: 

Các dự án điều tra Quy hoạch cấp quốc gia: Quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu ở Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng VN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng VN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

VIBM triển khai tổng cộng 96 đề tài, dự án từ các nguồn vốn khác nhau, trong đó có 80 nhiệm vụ vốn ngân sách Nhà nước, 10 nhiệm vụ vốn ngân sách địa phương, 06 nhiệm vụ vốn doanh nghiệp. Trong số 80 nhiệm vụ vốn ngân sách Nhà nước, có 41 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2017 và 39 nhiệm vụ giao mới năm 2017.

- Hoạt động sự nghiệp có thu: Giá trị doanh thu đạt 76,98 tỷ đồng và thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Để đảm bảo hoạt động của VIBM đạt hiệu quả và phát triển bền vững, VIBM đã đưa ra một số kiến nghị với Bộ Xây dựng và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Sau khi nghe các báo cáo, đề xuất của VIBM và các ý kiến của các Vụ chức năng về hoạt động của VIBM, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao hoạt động của VIBM. VIBM đã bám sát các chức năng nhiệm vụ chính được Bộ Xây dựng giao, góp phần quan trọng và tích cực phục vụ cho công tác QLNN của Bộ và địa phương. Các hoạt động nghiên cứu khoa học của VIBM đã đi vào cuộc sống và xứng đáng là Viện đầu ngành về lĩnh vực VLXD.

Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận và ủng hộ các đề xuất của VIBM về mục tiêu và kế hoạch thực hiện năm 2018; chỉ đạo VIBM tiếp tục hoàn thiện mục tiêu và kế hoạch trong quá trình thực hiện, các Vụ chức năng tích cực hỗ trợ VIBM trong thời gian tới.

Thay mặt cho tập thể CBVC và người lao động của VIBM, Viện trưởng Lê Trung Thành trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ và các Vụ chức năng, và bày tỏ sự quyết tâm của VIBM sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ 2018, phát huy hơn nữa truyền thống đáng tự hào mà VIBM đã liên tục xây đắp qua nhiều thế hệ trước đây.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:


TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM báo cáo về tình hình triển khai kế hoạch công tác 2018
và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035


Đoàn công tác của Bộ Xây dựng thăm Phòng Truyền thống, cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học
và kiểm định của VIBM

Trung tâm Thông tin