Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thanh thép trong khung thép không chịu lực – Yêu cầu kỹ thuật”

Ngày 06/04/2018 01:36
Ngày 06/4/2018 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thanh thép trong khung thép không chịu lực – Yêu cầu kỹ thuật” mã số TC 14-17 do ThS. Thái Duy Đức làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long, nguyên Viện trưởng VIBM làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các Hội vật liệu, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Hiện nay, hầu hết tất cả các công trình xây dựng đều có phần thiết kế hạng mục thi công trần, vách thạch cao. Trên thị trường có khá nhiều công ty sản xuất các thanh thép để chế tạo khung vách, trần thạch cao và gần đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng trong nước. Chất lượng hệ khung vách, trần có ảnh hưởng nhiều đến thi công và chất lượng vách, trần thạch cao.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thanh thép trong khung thép không chịu lực – Yêu cầu kỹ thuật” được biên soạn chấp nhận tiêu chuẩn Mỹ ASTM C645-14e1. Dự thảo tiêu chuẩn được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung sau:

Tên tiêu chuẩn; Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Vật liệu và chế tạo; Kích thước và sai lệch kích thước cho phép; Mép thanh; Lỗ kỹ thuật; Đặc trưng hình học tiết diện; Yêu cầu về tính năng; Thử nghiệm độ đâm xuyên; Kiểm tra; Từ chối; Chứng nhận; Nhãn và nhận biết; Bảo quản.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD nhất trí thông qua báo cáo dự thảo tiêu chuẩn trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng  và tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức trên website của Viện VLXD và để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin

Tags: TCVN