New VIBM: NGHIỆM THU DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA “GẠCH CHỊU AXIT”

Ngày 12/2/2020, Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Gạch chịu axit” do ThS. Nguyễn ...

Sự kiện

Sản phẩm & Dịch vụ

Sản phẩm & Dịch vụ

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả